ਭਰੋਸੇਯੋਗ

UTP - Ultimate Teen Patti (3 Patti)

mr-robot-games
25.49MB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਡਾਊਨਲੋਡ 50k - 250k
ਵਰਜਨ 38.7.6 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ

UTP - Ultimate Teen Patti (3 Patti) ਦਾ ਵੇਰਵਾ

Teen Patti is the most thrilling card game and Ultimate Teen Patti is the number one Teen Patti app for your Android device. UTP is powered by the makers of the biggest Indian rummy site, RummyCircle. It offers complete reliability and ton of awesome features.

There are a few unique features that make Ultimate Teen Patti the best Teen Patti game today.

Betting Bigger, Playing Bigger

Ultimate Teen Patti has one of the biggest user-bases when it comes to Teen Patti games. Once you download the app from Play Store, you can challenge any of the 5 million Teen Patti players from across the globe. And, with a big bet, you can win big things from these games.

Start Playing Right Away

You will receive 3,00,000 free chips when you install the UTP app on your Android. So, you can simply start playing the variety of Teen Patti games just after you have installed it. Also, you don’t have to worry about not having enough chips. Ultimate Teen Patti will be giving you free chips every 4 hours, so that you can keep playing. Also, this app is available in both Hindi and English. If you want everything seen in Hindi, you have an option.

Real Games & Real Prizes

You have two ways to play using Ultimate Teen Patti — with strangers and friends. For playing Teen Patti with friends, you need to create a private table. Otherwise, there are public tables where you can challenge more than 5 million users out there. In addition to the traditional Teen Patti games, UTP is offering lucky draw-based real prizes.

An Easy-to-Use App

Ultimate Teen Patti app for Android is pretty intuitive. You can start using the app without any previous experience. It has easy navigation and lets you choose the games according to your taste. It works fine in 2G and 3G connections, with the best gaming experience. You don’t always need a Wi-Fi to stay in the world of Teen Patti.

Different Teen Patti Games to Check Out

Ultimate Teen Patti offers more than one Teen Patti game to entertain you. Depending on your taste, you can choose the right game.

- In Classic Teen Patti game, you have lower BOOT tables. This is the stage where you can play as per your comfort.
- In No-Limit Teen Patti, you have the complete freedom to choose the BOOT and bet. You can go as higher as you want.
- Tournaments are a unique feature of Ultimate Teen Patti. You can compete with the best players of UTP community and win the awesome prizes.
- Variations are also offered by Ultimate Teen Patti. They include Hukum, Muflis, Lowest Joker, Higher Joker and 10x boot.

Ultimate Teen Patti Rules

Teen Patti, also known as Indian Poker, is popular across the globe, especially in Asia. It works by making bets on card hands. There are two ways to bet chips on card hands — BLIND and CHAAL. At the end of the game, the player with the highest-ranking hand wins. He would also get all the chips that have been used for betting.

The cards are ranked in the following order.

- Trail/Trio/Three of a Kind — 3 cards of the same rank
- Pure Sequence/Pure run/Straight Flush — 3 running cards that belong to same suit
- Sequence/Normal Run/Straight — 3 running cards that don’t belong to the same suit
- Color/Flush — 3 cards that aren’t running but belong to the same suit
- Pair/Two of a Kind — 2 cards that have the same rank
- High Card — 3 Cards that don’t resemble the above mentioned ones

Record_Audio, Access_Coarse_Location - These permissions help us serve better targeted ads using the Zapr SDK. The ad revenue helps us make better games for you! You can opt-out at any time, just visit our privacy policy.

So, Ultimate Teen Patti is surely the best choice for playing the best Teen Patti games. Because it has global user-base, your gameplay is going to be awesome.

Teen Patti is the most thrilling card game and Ultimate Teen Patti is the number one Teen Patti app for your Android device. UTP is powered by the makers of the biggest Indian rummy site, RummyCircle. It offers complete reliability and ton of awesome features.

There are a few unique features that make Ultimate Teen Patti the best Teen Patti game today.

Betting Bigger, Playing Bigger

Ultimate Teen Patti has one of the biggest user-bases when it comes to Teen Patti games. Once you download the app from Play Store, you can challenge any of the 5 million Teen Patti players from across the globe. And, with a big bet, you can win big things from these games.

Start Playing Right Away

You will receive 3,00,000 free chips when you install the UTP app on your Android. So, you can simply start playing the variety of Teen Patti games just after you have installed it. Also, you don’t have to worry about not having enough chips. Ultimate Teen Patti will be giving you free chips every 4 hours, so that you can keep playing. Also, this app is available in both Hindi and English. If you want everything seen in Hindi, you have an option.

Real Games & Real Prizes

You have two ways to play using Ultimate Teen Patti — with strangers and friends. For playing Teen Patti with friends, you need to create a private table. Otherwise, there are public tables where you can challenge more than 5 million users out there. In addition to the traditional Teen Patti games, UTP is offering lucky draw-based real prizes.

An Easy-to-Use App

Ultimate Teen Patti app for Android is pretty intuitive. You can start using the app without any previous experience. It has easy navigation and lets you choose the games according to your taste. It works fine in 2G and 3G connections, with the best gaming experience. You don’t always need a Wi-Fi to stay in the world of Teen Patti.

Different Teen Patti Games to Check Out

Ultimate Teen Patti offers more than one Teen Patti game to entertain you. Depending on your taste, you can choose the right game.

- In Classic Teen Patti game, you have lower BOOT tables. This is the stage where you can play as per your comfort.
- In No-Limit Teen Patti, you have the complete freedom to choose the BOOT and bet. You can go as higher as you want.
- Tournaments are a unique feature of Ultimate Teen Patti. You can compete with the best players of UTP community and win the awesome prizes.
- Variations are also offered by Ultimate Teen Patti. They include Hukum, Muflis, Lowest Joker, Higher Joker and 10x boot.

Ultimate Teen Patti Rules

Teen Patti, also known as Indian Poker, is popular across the globe, especially in Asia. It works by making bets on card hands. There are two ways to bet chips on card hands — BLIND and CHAAL. At the end of the game, the player with the highest-ranking hand wins. He would also get all the chips that have been used for betting.

The cards are ranked in the following order.

- Trail/Trio/Three of a Kind — 3 cards of the same rank
- Pure Sequence/Pure run/Straight Flush — 3 running cards that belong to same suit
- Sequence/Normal Run/Straight — 3 running cards that don’t belong to the same suit
- Color/Flush — 3 cards that aren’t running but belong to the same suit
- Pair/Two of a Kind — 2 cards that have the same rank
- High Card — 3 Cards that don’t resemble the above mentioned ones

Record_Audio, Access_Coarse_Location - These permissions help us serve better targeted ads using the Zapr SDK. The ad revenue helps us make better games for you! You can opt-out at any time, just visit our privacy policy.

So, Ultimate Teen Patti is surely the best choice for playing the best Teen Patti games. Because it has global user-base, your gameplay is going to be awesome.

ਹੋਰ ਵੇਖੋ

UTP - Ultimate Teen Patti (3 Patti) ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਰੇਟਿੰਗ

4.09
110
5
65
4
1
3
36
2
5
1
3

UTP - Ultimate Teen Patti (3 Patti) ਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ

ਭਾਸ਼ਾ
UTP - Ultimate Teen Patti (3 Patti) ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ!
ਚੰਗੀ ਐਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ!

ਚੰਗੀ ਐਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ!

ਇਸ ਅੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਇਰਸ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ|

mr robot games ਸਟੋਰ ਅਵਤਾਰ
mr-robot-games ਸਟੋਰ 6.58k 11.7M

APK ਬਾਰੇ UTP - Ultimate Teen Patti (3 Patti) ਜਾਣਕਾਰੀ

APK ਵਰਜਨ 38.7.6
ਅਨੁਕੂਲਤਾ Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
ਡਿਵੈਲਪਰ Play Games24x7 Private Limited


ਡਾਊਨਲੋਡ: UTP - Ultimate Teen Patti (3 Patti) APK
ਡਾਊਨਲੋਡ